• دستگاه تست خزش
 • Resonant Fatigue Testing Machines
 • DWT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
محصولات arrow آموزشی و آزمایشگاهی arrow فنی مهندسی arrow مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی مواد و متالورژی

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی علم مواد شامل:
 • دستگاه های تست استاتیک (الکترومکانیکی و سروهیدرولیک) جهت انجام آزمون های کشش، فشار، خمش و ...
 • دستگاه های تست دینامیکی (خستگی)
 • دستگاه های تست  خستگی تشدیدی (رزونانسی)
 • دستگاه های تست ضربه پاندولی جهت انجام تست های شارپی (charpy)، آیزود (Izod) و کشش ضربه (Impact Tensile) و ...
 • دستگاه های Drop Weight Tear Tester برای تست لوله های فلزی
 • دستگاه های تست خزش  (Creep)
 • دستگاه های تست فشار (Compression)
 • دستگاه های تست خمش (Bending)
 • دستگاه های تست اریکسون ( Cupping)
 • دستگاه های تست پیچش (Torsion)
 • دستگاه های تست خمش گردان (Rotary Bending)
 • دستگاه های سختی سنج (Hardness Tersters)
ایران - تهران - خیابان احمد قصیر (بخارست) -  خیابان چهارم (مقدس) - شماره 6 - واحد 4 - کد پستی: 1514636517
تلفن: 543 543 88 (021)         فاکس: 260 733 88 (021)