محصولات arrow آموزشی و آزمایشگاهی arrow فنی مهندسی arrow مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

اتوماسیون کارخانه و مکاترونیک شامل:
 • سیستم های تولیدی انعطاف پذیر (FMS: Flexible Manufacturing System)
 • سیستم های تولیدی ماجولار (MPS: Modular Production System) شامل:
 • توزیع (Distribution Station)
 • برداشت و گذاشت (Pick & Place Station)
 • دسته بندی (Sorting Station)
 • جداسازی (Separating Station)
 • مونتاژ (Assembly)
 • تست و کنترل کیفیت (Testing & Quality Control)
 • ربات (Robot)
 • پردازش (Processing)
 • ذخیره سازی و بازیابی (Storage & Retrieval)
 • و...
 • نرم افزار شبیه سازی و کنترل مکاترونیک و رباتیک
ایران - تهران - خیابان احمد قصیر (بخارست) -  خیابان چهارم (مقدس) - شماره 6 - واحد 4 - کد پستی: 1514636517
تلفن: 543 543 88 (021)         فاکس: 260 733 88 (021)