• دستگاه های صدا سنج حرفه ای
 • سیستم های لوله امپدانسی
 • انواع تجهیزات داده برداری و نرم افزار تحلیل آکوستیکی
 • انواع میکروفن های اندازگیری کلاس 1 و 2
 • پروب شدت صوت
 • نرم افزار حرفه ای طراحی آکوستیکی اتاق ها و سالن ها
1 2 3 4 5 6
Products arrow Educational & Laboratory arrow Medical Sciences arrow Occupational Health

Occupational Health

Acoustic Research Laboratory:
 • Measuring Microphones Consisting of: Free Field, Pressure field and Diffuse Field, Studio Microphones, Surface Microphones, Microphone Arrays and Sound Intensity Probe
 • Microphone calibration system (Comparison method)
 • Class 1 & 2 Sound Level Meters with 1/1 and 1/3 octave frequency analysis
 • Noise dosimeters
 • Class 1 & 2 Sound Pressure Calibrator
 • Real time analyzers (Data Acquisition Hardware)
 • Acoustic Material Testing Devices Consisting of Impedance Tubes and Small Reverberation Chamber
 • Anechoic Box for Testing of Loud Speakers in Factory Environment
 • Anechoic / Semi-Anechoic rooms
 • Building Acoustics Equipment for Measurement of Sound Insulation, Sound Absorption, Reverberation Time, ...
 • Environmental Noise Monitoring Terminals (for City, Airport and Industrial Noise Monitoring)
 • Artificial Ear, Mouth Simulators and Artificial Head
 • Acoustic Camera for Sound Visualization
 • Sound Sources
 • Room Acoustics Modeling Software
Vibration Sensors and Equipment:
 • Accelerometers: (General Purpose, High sensitivity, Shock, High Frequency, Modal, High Temperature, Under Water, Industrial, Triaxial and Reference Accelerometers)
 • Human Vibration Accelerometers (Hand-Arm, Whole body)
 • Vibration Calibration Systems (Hand-Held and Laboratory)
Environmental Measuring Equipment (Temperature, Humidity, Wind, Lux)
Unit 4, No.6, 4th Street(Moghaddas), Ahmad Ghasir(Bokharest) Ave., Tehran, Iran, ZIP code(Post code):1514636517
Tel: +98 21 88 543 543            Fax: +98 21 88 733 260